projekty


Firma "SYSTEM SERWIS" oferuje usługi projektowe w zakresie stałej i czasowej organizacji ruchu.
Zapewniamy doradztwo w zakresie inżynierii ruchu, poczynając od koncepcji do wyboru najlepszego układu organizacji ruchu.

[logo]
Projekty stałej i czasowej organizacji ruchu wykonujemy dla potrzeb:
 • budowy zjazdów
 • budowy chodników i ciągów pieszych
 • remontu nawierzchni i przebudowy układu drogowego
 • nowoprojektowanych dróg i ulic
 • oznakowania dróg wewnętrznych i osiedlowych
 • zabezpieczeniem miejsca robót w pasie drogowym
 • poprowadzenia objazdów
 • lokalnych zmian organizacji ruchu tj. parkingi, drogi wewnętrzne, osiedla mieszkaniowe, szkoły, stacje paliw
 • koncepcji poprawy bezpieczeństwa ruchu w terenach zabudowanych
 • budowy przyłączy wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej, gazowej, teletechnicznej
 • placu budowy, remontu elewacji, dachów, fundamentów
 • wszelkie inne projekty organizacji ruchu w/g życzenia klienta


 • SYSTEM SERWIS specjalizuje się w przygotowywaniu projektów organizacji ruchu na drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich oraz drogach osiedlowych i wewnętrznych. Obszarem naszej działalności jest Warszawa i woj. Mazowieckie ze szczególnym uwzględnieniem rejonu wschodniego i północno wschodniego tj. powiatu – Wołomińskiego, Legionowskiego, Wyszkowskiego, Nowo Dworskiego, Pułtuskiego.


  Prowadzimy i w pełni przejmujemy na siebie uzyskanie wszelkich formalności, uzgodnień oraz opinii w celu zatwierdzenia projektu w
  odpowiednich instytucjach tj.
 • Urzędy Miast i Gmin
 • Urząd Marszałkowski
 • Starostwa Powiatowe
 • Komendy Policji
 • Zarządy Dróg Powiatowych i Wojewódzkich


 • Przekazujemy kompletny i zatwierdzony projekt organizacji ruchu. Zatwierdzony projekt posiada niezbędne opinie oraz uzgodnienia wszystkich wymaganych urzędów – gotowy do rozpoczęcia wykonywania prac.

  Na bieżąco informujemy drogą mailową bądź telefonicznie na jakim etapie znajduje się projekt. Zawsze podajemy terminy wykonania projektu oraz przybliżony termin uzyskania uzgodnień.

  Działamy w oparciu o:
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz S.W. i A z dn. 23.09.2003 w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. 177 poz. 1729 z 2003r)
 • Rozp. jw. lecz z dn. 31.07.2002r w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr. 170m poz. 1393)
 • Rozp. jw. lecz z dn. 03.07.2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla sygnałów i znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach zał. 1 i 4. (do Dz. U. nr. 220 poz 2118 z 23.12.2003)
 • Ustawa z dn. 20.06.1997 – Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. z 2003r Nr. 58 poz 515 z późniejszymi zmianami) • Zachęcamy do kontaktu i skorzystania z naszej oferty.

  tel. 510-084-314
  tel. 606-995-262
  info@organizacjaruchu.com